الصاق اتوپلاستی۱

اتوپلاستی

افرادی که از فرم گوش های خود راضی نیستند و تمایل دارند با رفع مشکلات گوش منجربه زیبایی همیشگی فرم گوش ها شوند می توانند اتوپلاستی یا جراحی زیبایی گوش انجام دهند.

درباره drghadiri2

Call Now Button