الصاق اختلالات-تنفسی-در-خواب

اختلالات تنفسی در خواب

اختلالات تنفسی در خواب : اختلالات زیادی مرتبط با خوابیدن وجود دارد مانند راه رفتن در خواب ، کم خوابیدن ، زیاد خوابیدن ، پریدن از خواب ، خواب بیش از حد عمیق و موارد دیگر .

درباره drghadiri2

Call Now Button