الصاق استحمام بعد از جراحی بینی

استحمام بعد از جراحی بینی

افرادی متقاضی جراحی بینی نگران استحمام بعد از جراحی بینی می باشند که با وجود پانسمان و چسب بینی چگونه می شود استحمام نمود.

درباره drghadiri2

Call Now Button