الصاق بهترین سن جراحی بینی

بهترین سن جراحی بینی

بهترین سن جراحی بینی ، سنی است که رشد بینی فرد تمام و تکمیل شده باشد ، بنابراین کمترین سن جراحی بینی در بانوان ۱۶ و در آقایان ۱۸ می باشد هم چنین حداکثرسن …

درباره drghadiri

Call Now Button