الصاق تنظیم-ساعت-خواب

تنظیم ساعت خواب

تنظیم ساعت خواب : بدن انسان برای تامین انرژی لازم به منظور انجام فعالیت های روزانه نیازمند ۶ تا ۸ ساعت خواب است که در برخی موراد به دلیل بر هم ریختن الگوهای خواب ممکن است افراد خواب کافی نداشته و این امر زندگی آن ها را با اختلال مواجه نماید.

درباره drghadiri2

Call Now Button