الصاق جراحی-بینی-بزرگ

جراحی بینی بزرگ

جراحی بینی بزرگ : با شنیدن کلمه بینی بزرگ تصور افراد از بینی ، یک بینی گوشتی است زیرا بینی گوشتی به طور معمول ظاهری پهن و بزرگ دارد .

درباره drghadiri2

Call Now Button