الصاق جراحی-بینی-به-روش-باز-۳

جراحی بینی به روش باز

جراحی بینی از تیکنیک های جراحی می باشد که به منظور تغییر شکل مورد استفاده قرار می گیرد. جراحان بینی از دو روش جراحی بینی به روش باز و یسته.

درباره drghadiri

Call Now Button