الصاق جراحی بینی ترمیمی

جراحی بینی ترمیمی

افرادی که یک بار جراحی بینی انجام داده اند و از نتیجه جراحی بینی خود ناراضی هستند، باید پس از گذشت یک سال از عمل اولیه بینی ، جراحی بینی ترمیمی انجام دهند.

درباره drghadiri2

Call Now Button