الصاق جراحی-بینی-کج-۲

جراحی بینی کج

جراحی بینی کج : انحراف و کجی بینی ، بر اثر آسیب به ساختار بینی به وجود می آید که باعث انجام عمل جراحی بینی کج در شخص می شود.

درباره drghadiri2

Call Now Button