الصاق جراحی-درمانی-بینی

جراحی درمانی بینی

جراحی درمانی بینی برای بهبود عملکرد بینی و بیماری های بینی انجام می شود و بیشتر تمرکز جراح بینی برای رفع مشکل عملکرد بینی است.

درباره drghadiri2

Call Now Button