الصاق خواب-راحت

خواب راحت

وقتی اراده می کنید بخوابید به خواب راحت می روید یا برای خوابیدن با مشکلی مواجه می شوید و سخت به خواب می روید .
عدم تجربه خواب راحت در طی شبانه روز می تواند دلایل مختلفی داشته باشد .

درباره drghadiri2

Call Now Button