درباره دکتر

بیوگرافی
0697اینجانب مهدی قدیری متولد ۱۳۴۴
در سال ۱۳۶۲ در رشته پزشکی وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم و فارغ التحصیل سال ۱۳۷۰ می باشم و پس از گذراندن دوران طرح و سربازی در سال۱۳۷۳ در رشته گوش و حلق و بینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پذیرفته شدم و سال ۱۳۷۷بعنوان نفراول دانشگاه در این رشته فارغ التحصیل شدم و بورد تخصصی خود را دریافت نمودم. در سال ۱۳۷۷دوره تکمیلی جراحی بینی واندوسکوپی سینوس را در دانشگاه علوم پزشکی یزد گذراندم .تدریس در دانشگاه آزاد رابه مدت ۵سال داشته و بعنوان استاد مشاور برای پایان نامه دانشجویان بوده ام

Call Now Button