الصاق پولیپ-بینی

پولیپ بینی

اگر احساس کردید در مسیر بینی یا سینوس ها ، یک توده بدون درد با بافت نرم قرار گرفته است ، شما دارای پولیپ بینی هستید.

درباره drghadiri2

Call Now Button