الصاق کوچک کردن گوش

کوچک کردن گوش

یکی از مشکلاتی که ممکن است به طور ارثی در افراد وجود داشته باشد، بزرگ بودن گوش ها از حد استاندارد و طبیعی است که این امر موجب کاهش اعتماد به نفس افراد می گردد، امروزه کوچک کردن گوش ها با جراحی امکان پذیر است.

درباره drghadiri2

Call Now Button